لله يرحم الشهداء ....وتحيا الجزائر ياكلاب فرنسا ...
************* حَرُّوهَـا لَـشْـرَافْ***********
تْفَكَّرْتْ سْلاَفِي....سَالْ دَمْعِي وَبْـكِيتْ الجُرْحْ فَالخْفَا
تـَاهَتْ لَحْرُوفْ وَاشْ نَوْصَفْ...وَالجُرْمْ كْبيرْ عَارْفِينُو سَقْسِي اللِّي شَافْ
.....
يَـذَّكَـرْ شَـافِي.....فَاضْ قَلْـبُـو تْفَكَّرْ الجُوعْ وَالحْفَا
طْيَايَـرْ الكُفْرْ فِيهْ تَـقْصَفْ...وَجْيُوشْ الغَزْوْ عَاتْيَة فِي دَشْرَة وَرْيَـافْ
......
اسْنـيـنْ عْجَافِي....شْحَالْ قَسَى الشَّعْبْ المَغْبُونْ وَانْطْفَى
وَرْيَاحْ الفَقْرْ فِيهْ تَعْصَفْ....وَسْيَاطْ القَهْرْ جَالْدَتُّو قَطْعَتْ لَطْرَافْ
......
مُسْتَـعْمَرْ جَافِي...وَاشْ قَـتَّلْ شَرَّدْ لَطْـفَالْ مَـاكْفَى
حَـارَبْ الدِّينْ زَادْ حَرَّفْ...وَزْرَعْ الجَهْلْ بِينْنَـا وَنْفَخْ التَّخْرَافْ
.....
اللهْ يْعَافِي.....دَارْ مُنْكَرْ صَارَتْ نَسْوَانْ خَايْفَة
مَنْ كَانْ عْدُوكْ آشْ يَعْطَفْ...مَجْبُوْلْ الذِّيبْ عَلْغْدَرْ مَنْ طَبْعُو خَطَّافْ
.....
اغْزَى لَرْيَافِي .....حَبّ يَطْمَسْ لُغَـتْـنَـا قَالْ خَاسْفَة
وَمْعَاهْ حْلِيفْ جَا مْحَسَّفْ...جَايَبْ حِيلاَتْ مَاكْرَة فَكْلَـيْمَاتْ ظْرَافْ
مَاهُوشِي خَافِي...شَعْبْ يَعْرَفْ أَصْـلُو والدِّيـنْ مَـاخْفَى
وَالرَّبْ رْحِيـمْ بِيهْ يَلْطَـفْ...يَصْرَفْ عْلِـيهْ شِي مْكَايَدْ أَهْلْ التَّحْيَافْ
*****
خْـمَـاسَـة
نُوفَمْبَرْ وَافِي....شَعّ نُورُو فَمْدُنْ وَجْبَالْ مَاطْفَى
عَزْمْ الثُّوَارْ مَاتْكَتَّفْ....وَقْفَتْ رْجَالْ صَامْدَة حَرُّوهَا لَشْرَافْ
ثَارُو ثُوَّارْ مَايْخَافُو.....عَقْدُو عَالـنَّصْرْ حَالْفِينْ
ونْهَضْ الشَّعْبْ مَنْ زْعَافُو....صَارُو العَدْيَانْ خَايْفِينْ
شعْلَتْ لَجْبَالْ هَامْ شَافُـو.....فُرْسَانْ بْسَالْ زَاحْفِينْ
مَافَادْ سْلاَحْ لاَقْصَافُو....عَجْزُو وَضْحَاوْ رَاجْفِينْ
.....
نـُوفَـمْبَـرْ كَـافِي ...صَـاحْ رَعْـدُو خَلَّى العَدْيَانْ رَاجْفَة
وَالعَالَمْ كُلّ صَـارْ يَعْرَفْ...ثَـوْرَة لَمْجَادْ شَايْعَة نَقْشُوهَا لَسْلاَفْ
.....
فَمْدُنْ وَرْيَافِي....فِي جْبَالْ الأَوْرَاسْ ﭬدَاتْ زَاعْفَـة
فْرَنْسَا بَـثْقِيلْ جَاتْ تَقْذَفْ...هَدْمَتْ لَدْيـَارْ وَالمْسَاجَدْ حَرْقَتْ لَرْيـَافْ
......
غَارَتْ بَـقْذَافِي....وَالمْدَافَـعْ تَـدْوي فَالْخَلْقْ نَاسْفَة
ظَنَّتْ ذَ الشَّعْبْ رَاحْ يَـضْعُـفْ...لَكِنْ العَزْمْ مَاضْعُفْ مَابَرْدُو لَكْتَافْ
......
تَعْجَزْ وْصَافِي....وَاشْ نَـحْكِي مَـاتَتْ رْجَـالْ وَاقْـفَة
جَيْـشْ التَّحْريرْ مَا تْخَلَّفْ...ضَحَّى عَالوَطْنْ مَارْضَـى يَحَّكْمُوهْ خْلاَفْ
.....
دِيدُوشْ الوَافِي .... مُصْطْفَى فَارَسْ بَنْ بُلْعِـيـدْ مَاخْـفَى
فِي بَنْ طُوبَالْ وَاشْ نَوْصَفْ....وُبُومَدُّوسْ كَانْ بَطَلْ طَـيَّـحْ بَـــزَّافْ
......
زيغُودْ شْغَافِي....رُوحْ سَقْسِي أَهْلْ المَيْدَانْ عَارْفَة
مْحَـنَّكْ فْطِـينْ مَايْـتَلَّفْ....قَايَدْ صَنْدِيدْ مَنْ جْبَالْ أسْمَنْدُو عَرَّافْ
......
هَذُوكْ سْلاَفِي...فَخْرْ وَطْنِي قَادُو لَجْيُوشْ زَاحْفَة
أقْرَا التَّاريخْ بَاشْ تَعْرَفْ....مَلْيُونْ ونَصْفْ يَاوْلِيدِي مَاشِي تَـخْرَافْ
......
خْـمَـاسَـة
نُوفَمْبَرْ وَافِي.....شَعّ نُورُو فَمْدُنْ وَجْبَالْ مَاطْفَى
عَزْمْ الثُّوَارْ مَاتْكَتَّفْ.....وَقْفَتْ رْجَالْ صَامْدَة حَرُّوهَا لَشْرَافْ
...
شَرْقَتْ الشَّمْسْ فِي سْمَاهَا....زَالَتْ لَغْيُومْ وَ الظـْلاَمْ
جَيْشْ التَّحْريرْ جَا فْدَاهَا....مَنْ بَعْدْ الظُّـلْمْ وَ النْقَـامْ
خَلـَّصْ لَبْلاَدْ مَنْ شْقَاهَا....وَصْغَى دِيـﭭولْ لَلْكْلاَمْ
نَحَّمْدُو رَبـّنَـا كْفَاهَا....مَنْ شَرّ الكُـفْـرْ وَالجْرَامْ
..........
نَحَّمْدُو الكَافِي......قَرْنْ وَثْلاَثِيـنْ سْنَة مْضَاتْ عَاصْفَة
ذَا الإسْتِـعْمَارْ وَاشْ خَلَّفْ..لَكِنْ النَّصْرْ صَاحْ مَنْ بَعْدْ سْنِينْ عْجَافْ
.........
نِـعْـمَـة وَعْـوَافِي.....مْشَى الجَيْشْ الغَازي مَ لْوَطْنْ وَخْتْفَى
و الله بَالعَبْدْ حَنّ وَلْطَفْ...مَنْ بَعْدْ العُسْرْ رَبـّنَـا لَلْيُـسْرَا كَشّافْ
........
بَلْوَانُو شَافِي ......فِي سْمَاهَا رَفْرَفْ وَالنَّاسْ شَايْفَة
نَجْمَة وَهْلاَلْ فِيهْ تَنْزَفْ...يَسْحَرْ بَلْوَانْ بَاهْجَة يَسْلَبْ اللِّي شَافْ
.......
لُطْفَكْ يَاخَافِي....صُونْهَـا مَنْ كَيْدْ الحُسَادْ تَـنْعْفَى
كَايَنْ عَدْيَانْ رَاهْ تَرْجَفْ...أهْلْ التَرْبَاصْ يَالْغَافَلْ رَاهُمْ بَزَّافْ
.......
مِيزَانُو وَافِي....صَاغْ ذِي لَبْيَاتْ الدَّرْويـشْ بَالصْفَى
عَبْدْ الجَلِيلْ مَاتْكَلَّفْ ...رَوْيَتْ بَالفَاءْ وَالقْوَافِي سَاحَتْ خْفَافْ
..........
نَهْدِي لَقْوَافِي...نْزَفّهَـا تَطْرَبْهَـا آلاَتْ تَـاحْـفَـة
حَمْدِي بَوْتَـارْ كَاتْصَرَّفْ...يَهْدِي لَنْغَامْ لَـشّيُـوخْة أَهْلْ التَصْرَافْ.